Rekonstrukcije Gorenjske ceste in ureditev pločnika za pešce

263.000,00 €
Direkcija RS za infrastrukturo
223.000,00 €
Zaključeno
01.03.2021
07.05.2021